KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUS, 

KASVATUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

PL 9, 00014 HELSINGIN YLIOPISTO