Tervetuloa Arviointi Kehittämässä -hankkeen blogiin!

Kirjoittaja: Marja Tamm Tämä sivusto on luotu arviointikulttuurin muutoksen tueksi opettajille ja opetusalan ammattilaisille sekä opettajaksi opiskeleville. Sivuston rakentaminen käynnistyi Lukioiden kehittyvä ja sähköistyvä arviointikulttuuri -täydennyskoulutuskurssin teemojen pohjalta ja sivuston avulla pyrimme levittämään kurssilla käytyjä asioita ja ajatuksia laajemmalle joukolle. Sivusto on täysin avoin ja tavoitteenamme on tuottaa arviointia käsittelevä blogi-, videokir