ARVIOINTIA

KEHITTÄMÄSSÄ!
 

LUKIOARVIOINTI-MOOC

Tulossa olevat koulutukset

Helsingin yliopiston kasvatustieteiden osasto ja Koulutuksen arviointikeskus (HY) järjestävät lukio-opettajille kohdennettuja kursseja Lukioiden kehittyvä ja sähköistyvä arviointikulttuuri - arviointi ja itsearviointi tavoitteellisen oppimisen tukena MOOC-kurssi (5 op).

 

Kurssi on verkossa tapahtuvaa oppimista, joka tarjoaa tukea omien arviointikäytänteiden kehittämiselle lukion arjessa sekä syventää ja vahvistaa arviointiosaamisen eri osa-alueita. Kurssilla avataan arvioinnin käsitteitä ja teorioita moni-puolisesti käytännön esimerkkien, tutkimustiedon ja monipuolisten harjoitteiden kautta. Kurssi järjestetään lukuvuonna 2018 - 2019 verkossa MOOC-kurssina (12.9. - 14.12.2018).

Lyhyesti

        5 opintopistettä (täydennyskoulutusta,joka on hyväksyttävissä myös       

        maisteri- /jatko-opintoihin)

        3 moduulia, joissa yhdistyvä teoria, käytäntö, tehtävät ja

        vertaisverkkokeskustelu

        3 tehtävää, joista muodostuu 1 kokonaisuus = oma arviointiosaamisen          kehittämissuunnitelmasi.

        jo 500 opettajaa on osallistunut lähiopetus- / MOOC-kurssille.

Kurssi on järjestetty lukuvuosina 2016 - 2017 ja 2017- 2018 lähikoulutuksina kuudella paikkakunnalla sekä MOOC-kurssina.

Tule sinäkin kehittämään arviointiosaamistasi ja -käytänteitäsi yhdessä kokeneiden kouluttajien ja arvioinnin kehittämisestä kiinnostuneiden kollegoidesi kanssa!

Menneet koulutukset

MEISTÄ

KURSSIN JOHTAJA: 

Jari Lavonen, professori, Kasvatustieteellinen tiedekunta,

Helsingin yliopisto.

KURSSIN VASTUUKOULUTTAJA: 

Marja Tamm, projektipäällikkö, Koulutuksen arviointikeskus, Helsingin yliopisto.

KOULUTTAJAT

Lauri Hellstén

matematiikan ja fysiikan lehtori, Espoon yhteislyseon lukio.

Risto Hotulainen

Apulaisprofessori, Koulutuksen arviointikeskuksen johtaja, Helsingin yliopisto.

Erika Perttuli-Borobio

Kuvataiteen opettaja. Projektisuunnittelija, Helsingin yliopisto.

Pekka Peura

 fysiikan ja matematiikan opettaja, kouluttaja ja rehtori, Start Up High School 

 

OLEN KIINNOSTUNUT

Lähettäkää minulle tietoa, kun seuraavat kurssit tulevat ajankohtaisiksi.