top of page

ARVIOINTIA

KEHITTÄMÄSSÄ!
arvioinnista

LUKIOARVIOINTI-MOOC

Tulossa olevat koulutukset

Helsingin yliopiston kasvatustieteiden osasto ja Koulutuksen arviointikeskus (HY) järjestävät lukio-opettajille kohdennettuja kursseja Lukioiden kehittyvä ja sähköistyvä arviointikulttuuri - arviointi ja itsearviointi tavoitteellisen oppimisen tukena MOOC-kurssi (5 op).

 

Kurssi on verkossa tapahtuvaa oppimista, joka tarjoaa tukea omien arviointikäytänteiden kehittämiselle lukion arjessa sekä syventää ja vahvistaa arviointiosaamisen eri osa-alueita. Kurssilla avataan arvioinnin käsitteitä ja teorioita moni-puolisesti käytännön esimerkkien, tutkimustiedon ja monipuolisten harjoitteiden kautta. Kurssi järjestetään lukuvuonna 2018 - 2019 verkossa MOOC-kurssina (12.9. - 14.12.2018).

Lyhyesti

        5 opintopistettä (täydennyskoulutusta,joka on hyväksyttävissä myös       

        maisteri- /jatko-opintoihin)

        3 moduulia, joissa yhdistyvä teoria, käytäntö, tehtävät ja

        vertaisverkkokeskustelu

        3 tehtävää, joista muodostuu 1 kokonaisuus = oma arviointiosaamisen          kehittämissuunnitelmasi.

        jo 500 opettajaa on osallistunut lähiopetus- / MOOC-kurssille.

Kurssi on järjestetty lukuvuosina 2016 - 2017 ja 2017- 2018 lähikoulutuksina kuudella paikkakunnalla sekä MOOC-kurssina.

Tule sinäkin kehittämään arviointiosaamistasi ja -käytänteitäsi yhdessä kokeneiden kouluttajien ja arvioinnin kehittämisestä kiinnostuneiden kollegoidesi kanssa!

Menneet koulutukset

MEISTÄ

KURSSIN JOHTAJA: 

Jari Lavonen, professori, Kasvatustieteellinen tiedekunta,

Helsingin yliopisto.

KURSSIN VASTUUKOULUTTAJA: 

Marja Tamm, projektipäällikkö, Koulutuksen arviointikeskus, Helsingin yliopisto.

KOULUTTAJAT

Lauri Hellstén

matematiikan ja fysiikan lehtori, Espoon yhteislyseon lukio.

Risto Hotulainen

Apulaisprofessori, Koulutuksen arviointikeskuksen johtaja, Helsingin yliopisto.

Erika Perttuli-Borobio

Kuvataiteen opettaja. Projektisuunnittelija, Helsingin yliopisto.

Pekka Peura

 fysiikan ja matematiikan opettaja, kouluttaja ja rehtori, Start Up High School 

MEISTÄ
Itsearviointi hyötykäyttöön

Itsearviointi hyötykäyttöön

OLEN KIINNOSTUNUT

Lähettäkää minulle tietoa, kun seuraavat kurssit tulevat ajankohtaisiksi.

Contact
bottom of page